Ta trygge veivalg. Igjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

  • Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.

  • Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.

  • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg..

  • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.

  • Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.

  • Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.

  • Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

Fjellvettregel nr.5
Fjellvettregel nr.7
Fjellvettregel nr. 5
Fjellvettregel nr. 7