Vend i tide, det er ingen skam å snu..

  • Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.

  • Har forholdene endret seg? Bør du snu?

  • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg..

  • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.

  • Unngå terrengfeller, slik som trange bekkdaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.

Fjellvettregel nr. 7
Fjellvettregel nr. 9
Fjellvettregel nr. 8
Fjellvettregel nr. 9